Амониев нитрат AN


Общи сведения

Амониевият нитрат е най-разпространеният азотен тор за подхранване на всички видове култури с общо съдържание на азот 34%. Това е най-бързо действащия гранулиран азотен тор, подходящ за всички видове подхранване.

Поради усвоимата си форма след попадането си в почвата бързо се разгражда и обезпечава растенията с азотна храна. При абсорбирането на амониевия нитрат от почвата, неговата форма се променя своевременно, този процес се регулира лесно, като се съобразят почвено-климатичните условия и периода на внасяне на продукта.

Направените изследвания чрез изотопни методи показват, че от внесения с торовете азот обикновено от растенията се използват от 35% до 50%. Около 20–30% от торовия азот се имобилизира от почвените микроорганизми.

Предимства

Земеделските култури се различават по нуждите от азот за формиране на продукцията си. Тези специфични нужди и условията, при които се отглеждат, са база за определяне на азотното минерално торене.

При липса на достатъчно азот при растенията се наблюдава:

  • Забавен растеж
  • Първоначално бледозелена, жълто-зелена и дори жълта листна маса с последващо покафеняване и отмиране на листата
  • Ниска устойчивост на абиотичен и биотичен стрес
  • Преждевременно узряване

Излишъкът на азот:

  • Ускорява растежа, листната маса нараства буйно и придобива тъмнозелен цвят
  • Удължава се стерилният и вегетационният период
  • Натрупват се излишни нитрати и белтъци
  • Растенията стават неустойчиви на болести, измръзване и суша
  • Влошават се технологичните и вкусовите качества на продукцията

 

Техническа характеристика

 

СъставСтандарти и норми
Общо съдържание на азот34.4%
Съдържание на влага0.6%
pH на 10% разтвор при 20° Смин. 4.5%
Гранули под 0,5 mmмакс. 3.0%
Гранули под 1 mmмакс. 5.0%
Маслопоглъщаемостмакс. 4.0%

 

Отговаря на изискванията на Регламент 2003/2003 за минерални торове с високо съдържание на азот