Рулонна сламопреса Metal-Fach Z562


Рулонна сламопреса Metal-Fach Z562

  • връзване със сезал и мрежа
  • централно смазване
  • ширина на балята: 1 200 мм
  • диаметър на балаята: 1 200 мм
  • тегло на балята: 100-600 кг
  • подбирач: 1,80 м
  • камера: цилиндрична, фиксирана
  • Здрава и надеждна сламопреса с възможност за връзване със сезал и мрежа. Широки гуми, осигуряващи по-добра стабилност.